1 2 3 4 5

Zonne-energie

Voor niets gaat alleen de zon op. Dankzij de snelle ontwikkelingen op het gebied van zonnepanelen en zonnecollectoren wordt het voor gebouweigenaren steeds aantrekkelijker om gebruik te maken van zonne-energie.

Witteveen+Bos onderzoekt welke systemen voor de situatie van de opdrachtgever het meest in aanmerking komen. Welke eisen stelt dit aan de dakconstructie? Hoe wordt hierbij optimaal geprofiteerd van de wisselwerking met de installaties in het gebouw? Wat betekent zonne-energie voor de vermindering van de CO2-emissies? Met welke kosten en opbrengsten moet rekening worden gehouden en welke financieringsmogelijkheid is het aantrekkelijkst? Wij ondersteunen bij het beantwoorden van deze en andere vragen.

Voor veel gemeenten vormt zonne-energie een belangrijk instrument om invulling te geven aan de ambitie van verduurzaming en reductie van de CO2-emissie. Witteveen+Bos beschikt over een softwaretool waarmee op basis van 3D-modellen een zonurenkaart kan worden gegenereerd. Dit is een krachtig instrument om het opbrengstpotentieel voor zonne-energie in kaart te brengen van het totale beschikbare dakoppervlak in een wijk, kern of zelfs de hele gemeente.

Wij adviseren bij:

  • opbrengstberekeningen incl. solar engineering plus
  • constructieberekeningen
  • ontwikkeling van businessmodellen