1 2 3 4 5

Windenergie

Het succes van windparken staat of valt met een goed gekozen locatie. Witteveen+Bos brengt in beeld welke locaties geschikt zijn voor het plaatsen van windturbines. Hierbij wordt zowel gekeken naar de fysieke mogelijkheden, als naar de wettelijke eisen. Daarnaast is ook inzicht nodig in milieu- en omgevingseffecten. Witteveen+Bos is gespecialiseerd op het gebied van vergunningen, milieueffectrapportage, omgevingsmanagement, kabels- en leidingen en funderingen.

Witteveen+Bos voert vele werkzaamheden uit met betrekking tot vergunningen en procedures; van planstudies en milieueffectrapportages tot vergunningaanvragen, vergunningverlening en juridische ondersteuning bij gerechtelijke procedures. Procedures en vergunningen van windenergie projecten zijn doorgaans complex en langdurig. Witteveen+Bos is goed ingevoerd in de relevante Belgische regelgeving en kan exploitanten of het bevoegd gezag hier gedegen over adviseren.

We adviseren bij:

  • vergunningen
  • milieueffectrapportages
  • in kaart brengen en visualiseren van milieueffecten als geluid, trillingen, slagschaduw, landschap
  • opbrengstberekeningen
  • funderingen
  • kabels en leidingen
  • belevingsonderzoek
  • omgevingsmanagement