1 2 3 4 5

Smart grids

Een intelligent net (smart grid) is een elektriciteitsnetwerk dat op een intelligente wijze omgaat met het gedrag en acties van energieleveranciers en gebruikers om te komen tot een economisch efficiënt en duurzaam elektriciteitsvoorzieningsysteem met weinig verliezen en hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid.

In een intelligent net worden op basis van meetgegevens componenten en systemen aangestuurd en geregeld om zodoende de kwaliteit van de elektriciteitsvoorziening te waarborgen. Voor netbeheerders is het steeds moeilijker om vraag en aanbod van energie op het net in balans te houden. Bijvoorbeeld door decentrale opwekking, zoals wind- en zonne-energie. Dit zal in de toekomst nog moeilijker worden als steeds meer consumenten zelf energie aan het net gaan leveren door bijvoorbeeld zonnecellen op hun dak te plaatsen of door het gebruik van micro-warmtekrachtkoppelingen. Ook de ontwikkelingen op het gebied van warmtepompen en elektrisch rijden stellen zware eisen aan de elektriciteitsnetten, waardoor investeringen noodzakelijk blijven. Dit betekent dat netbeheerders, producenten en consumenten steeds sneller zullen moeten anticiperen op fluctuaties in aanbod en vraag. Een smart grid kan het aanbod en de vraag naar elektriciteit reguleren door de toevoeging van ICT.

De ontwikkeling van smart grids staat nog in de kinderschoenen. Momenteel zijn netbeheerders (landelijk en regionaal) volop bezig met de voorbereiding van het ontwerpen en aanleggen van smart grids. Hiervoor moeten nog veel verschillende aspecten (op technisch, organisatorisch, juridisch, economisch, sociaal en politiek niveau) nader worden onderzocht.

Witteveen+Bos kan op verschillende manieren bijdragen aan de ontwikkeling van smart grids:

  • opstellen MKBA's
  • haalbaarheidstudies op gebied van elektrotechniek
  • haalbaarheidsstudies op gebied van IT
  • data-analyses en datamanagement
  • instandhoudingsplannen en Asset management
  • opstellen business cases
  • onderzoek naar risico's en veiligheid
  • projectmanagement