Ruimte

Het integreren van infrastructuurprojecten in zowel stedelijke als landelijke omgevingen behoort tot een van onze kernactiviteiten. Die integratie komt tot stand door het voeren van een integraal ontwerpproces waarbij de ontwerpers, de ingenieurs en de opdrachtgevers een  centrale rol spelen in het proces.

De groep ruimte werkt aan complexe ruimtelijke, landschappelijke en stedenbouwkundige vraagstukken en treedt op als interface tussen ontwerpers en ingenieurs. De groep staat garant voor een optimale integratie van de technische onderdelen in de stedelijke en landelijke omgeving en zoekt de synergie op tussen beide om het geheel op een hoger niveau te brengen. Witteveen+Bos Belgium heeft hiervoor een eigen taal en methodiek ontwikkeld waarmee zij techniek en architectuur laat versmelten in zowel de planvorming als de procesvoering.