1 2 3 4 5

Multidisciplinaire expertises

Complexe vraagstukken vragen om een integrale benadering, waarbij diverse disciplines worden ingezet. Naast de technische deskundigheid op de verschillende vakgebieden beschikt Witteveen+Bos over ondersteunende expertises die in een of meerdere fasen van een voorbereidings- of uitvoeringstraject kunnen worden ingezet: