1 2 3

Mobiliteit

Transport- en verkeersstromen zijn de sleutel van onze economie. Mobiliteit vormt daarmee een onmisbare schakel in kleine en grote infrastructuurprojecten. Door inzicht te verschaffen in de verplaatsingen en het verkeer, kunnen de infrastructuurprojecten zo goed als mogelijk ontworpen worden. Onze werkzaamheden omvatten zowel het uitvoeren van verkenningen, haalbaarheidsonderzoek, mobiliteits-effectenrapporten (MOBER) en mobiliteitsplannen als concrete realisatie van verkeer- en vervoersvoorzieningen.

De voortdurend toenemende mobiliteit brengt verschillende vraagstukken met zich mee voor bestuurders en deskundigen. De bereikbaarheid van voorzieningen en de afwikkeling van verkeer staan hierbij van oudsher centraal. Daarnaast spelen diverse aan verkeer gerelateerde problemen een belangrijke rol. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om parkeeroverlast, verkeersveiligheid en om de relatie met de ruimtelijke ontwikkeling en het milieu (geluid en lucht). De groep mobiliteit adviseert opdrachtgevers over de volle breedte van het werkterrein verkeer en vervoer. Wij introduceren haalbare, duurzame en intelligente oplossingen voor allerhande (infrastructuur)projecten. Dit situeert zich zowel op strategisch niveau als op uitvoeringsniveau. Daarbij zoeken wij, nog meer dan voorheen, naar nieuwe, innovatieve technieken en concepten of naar een vernieuwende aanpak.

We zijn actief op volgende vakgebieden: