1 2

Milieu

Wij leveren een belangrijke bijdrage op het vlak van milieu. Zo maken wij onder meer studies op voor allerhande vraagstukken over materialenbeheer, (water)bodems, hernieuwbare energie en omgevingsbeleid. Onze werkzaamheden variƫren daarbij van specialistisch tot integraal, van grote, meerjarige projecten tot compactere opdrachten. In de grotere projecten doorlopen wij vaak de volledige projectcyclus, gaande van voorstudies en milieueffectrapportages, tot aanvraag van vergunningen en nazorg door middel van metingen. Hierbij werken de milieuingenieurs nauw samen met overige disciplines binnen ons bureau.

De groep milieu werkt aan uitdagende milieuvraagstukken en zoekt naar innovatieve technieken om zowel curatief als preventief de kwaliteit van onze leefomgeving te verbeteren en te behoeden van voortschrijdende aantastingen. De milieugroep staat in voor de uitwerking van een kwalitatieve basis voor ruimtelijke en infrastructurele ingrepen en staat in voor het ontwerp van milderende maatregelen in de huidige milieucondities.