1 2 3 4

Infrastructuur

Aan hedendaagse infrastructuur worden steeds hogere eisen gesteld. Naast functionele eisen aan capaciteit, gebruik en veiligheid spelen aspecten als milieu, leefbaarheid, ruimtelijke inpasbaarheid en kosten een belangrijke rol. Wij werken in binnen- en buitenland aan diverse infrastructurele projecten voor de weg-, spoor- en waterbouw. Dit betreft zowel grote als kleine projecten in alle projectfasen: van  verkenningen, tracéstudies en milieueffectrapportages tot en met ontwerp, besteksvoorbereiding, directievoering en beheer en onderhoud. Maar ook specialistische onderzoeken en advisering in brede zin zijn onderdeel van onze dienstverlening.

Een van de fundamenten van de studies en projecten betreft de techniek. De techniek op het gebied van weg- en water-bouw, infrastructuur en gebouwen. De groep infrastructuur heeft de technische bagage om oplossingen voor te stellen voor maatschappelijke vraagstukken. Een integrale aanpak is hierbij nodig om onze technische kennis van de typisch bouwkundige constructies te integreren binnen een stedelijke en landschappelijke context.