1 2

Geschiedenis

Witteveen+Bos Belgium N.V. is een telg van de van origine Nederlandse Witteveen+Bos bedrijvenfamilie. De Belgische tak werd opgericht in 2008. Kort daarna werd een kantoor gezocht in de Antwerpse regio. De keuze viel op het Franklin-gebouw vlak aan het station van Berchem. Witteveen+Bos Belgium werd actief in april 2009.

De geschiedenis van Witteveen+Bos zelf gaat verder terug in de tijd: tot 1946. In dat jaar richtte prof.ir. G.S. Bos (1908-2004) samen met ir. W.G. Witteveen (1891-1979) het 'Stedebouwkundig advies- en ingenieursbureau Witteveen en Bos c.i.' op.

De heer Witteveen heeft van 1924 tot 1945 in Rotterdam gewerkt als chef Stadsuitbreiding en gebouwen, stadsarchitect, directeur Stadsontwikkeling, directeur van de Gemeentelijke Technische Dienst en als directeur van het Adviesbureau Stadsplan Rotterdam. De heer Bos heeft na zijn opleiding Weg- en Waterbouw aan de Technische Hogeschool Delft vier jaar gewerkt bij de Publieke Werken Amsterdam en zes jaar bij de gemeente Enschede. Hij maakte het ontwerp voor het centraal rioolstelsel van Enschede en de destijds grootste rioolwaterzuiveringsinstallatie van ons land.

De ontmoeting tussen deze twee mensen laat zich kenmerken door de factoren toeval en de chemie tussen twee mensen. Op zeker moment kreeg Witteveen van iemand het advies om eens met Bos te gaan praten. Bos vond het zelf een ongeloofwaardig verhaal: "Een halve dag na dit advies ontmoetten de bekende stedenbouwer en de volstrekt onbekende, zeventien jaar jongere civiel ingenieur elkaar, en in een uurtje praten na de lunch, was het besluit genomen een maatschap aan te gaan tot het gezamenlijk opzetten van een ingenieursbureau voor de stedenbouw en publieke werken".

Het maatschapscontract was een luttel A4-tje en heeft twaalf jaar stand gehouden tot 1 januari 1958, toen Witteveen met pensioen ging. Vertrouwen en betrouwbaarheid vormden de basis voor een succesvolle samenwerking.

Witteveen+Bos is uitgegroeid tot een toonaangevende ingenieursbureau met meer dan 1000 medewerkers. Witteveen+Bos is klaar voor de toekomst en koestert de kwaliteitskenmerken: deskundig, betrouwbaar, betrokken. Kenmerken die zeer goed aansluiten bij die van onze oprichters.