1 2 3 4 5

Energiebesparing in gebouwen

Door weloverwogen keuzes in het ontwerp van de bouwkundige schil en ventilatiesystemen kan binnen gebouwen energieverlies naar de omgeving effectief worden beperkt. Door oriëntatie van het gebouw kan passieve zonnewarmte optimaal worden benut of in warme streken de koelvraag worden beperkt. Door toepassing van duurzame of energie-efficiënte warmte- en koudevoorzieningen kan het energieverbruik verder worden beperkt.

Door het inspelen op omgeving en klimaat en het slim combineren van bouwfysische en installatietechnische aspecten, kunnen energiezuinige gebouwen worden gerealiseerd met een hoge mate van comfort.

Op het gebied van energiebesparing in gebouwen bieden wij de volgende diensten:

  • ontwerp van de bouwkundig schil (bouwfysica)
  • ontwerp van gebouwgebonden installaties (ruimtverwarming en -koeling, ventilatie, tapwaterverwarming, verlichting, regelsystemen)
  • simulaties/berekeningen: gebouwsimulatie, temperatuuroverschrijding, energieprestatiecoëfficiënt (EPC)