1 2 3 4 5

Energiebesparing in bedrijven

Op het gebied van energiebesparing binnen industriële processen kunnen wij advies bieden op onder meer de volgende gebieden:

  • optimalisatie van bestaande installaties
  • benutting van restwarmte van processen
  • inpassing duurzame energie-opwekking
  • milieuvergunningen (energiebesparingsonderzoek, onderzoek best beschikbare technieken)
  • duurzame bedrijventerreinen (energieparagraaf MER, potentiescan duurzame energie)