1 2 3 4 5

Conventionele energiecentrales

Conventionele energiecentrales zijn centrales die gestookt worden op kolen, olie en/of gas. In de bestaande centrales spelen verschillende (milieu)thema's waarbinnen de integrale expertise van Witteveen+Bos goed aansluit.

Onze dienstverlening strekt zich onder meer uit over de markten:

  • vergunningen(management)
  • milieumanagement
  • luchtemissies, zowel berekeningen, metingen, studies en monitoringsplannen
  • afvalwater
  • ecologie, uitvoeren van onderzoek, opstellen van aanvragen Natuurbeschermingswet
  • opslag gevaarlijke stoffen
  • m.e.r. (beoordeling)
  • juridische adviezen op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening en natuur